Публікації

Електронна газета " STEM-марафон весна -2019"

Електронна газета " STEM-марафон весна -2019"

ФОТОЗВІТ

ФОТОЗВІТ

SТЕМ – МАРАФОН – ЯК ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦІЇ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ В ОСВІТІ

S ТЕМ – МАРАФОН – ЯК ФОРМА ПРЕЗЕНТАЦІЇ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ В ОСВІТІ

Програма конференції

Програма конференції
Зображення
Нова парадигма освіти через призму STEM-освіти Патрикеєва Олена Олександр івна , начальник відділу STEM - освіти, Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”; Новій українській школі – нового STEM-вчителя Василашко Ірина Павлівна , завідувач сектору підготовки вчителів STEM - освіти, Державна наукова установа “Інститут модернізації змісту освіти”;

Секції конференції

1. Стан, шляхи й перспективи розвитку сучасної природничо-математичної освіти в Україні. 2. Використання сучасних інноваційних технологій у природничо-математичній освіті. 3. Проблеми якості сучасної природничо-математичної освіти: зміст, підручники, програмно-педагогічні засоби, критерії та показники. 4. Проблеми підготовки фахівців галузі «Природознавство» у закладах вищої освіти та підвищення їх кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти. 5. ІКТ як засіб підвищення якості природничо-математичної освіти. 6. Інноваційні форми та засоби STEM-освіти.