Секції конференції

1. Стан, шляхи й перспективи розвитку сучасної природничо-математичної освіти в Україні.
2. Використання сучасних інноваційних технологій у природничо-математичній освіті.
3. Проблеми якості сучасної природничо-математичної освіти: зміст, підручники, програмно-педагогічні засоби, критерії та показники.
4. Проблеми підготовки фахівців галузі «Природознавство» у закладах вищої освіти та підвищення їх кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти.
5. ІКТ як засіб підвищення якості природничо-математичної освіти.
6. Інноваційні форми та засоби STEM-освіти.

Популярні дописи з цього блогу

ЗВІТ про роботу ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації»