4. Проблеми підготовки фахівців галузі «Природознавство» у закладах вищої освіти та підвищення їх кваліфікації в системі післядипломної педагогічної освіти.

Т.М. Засєкіна - Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук (Україна, м. Київ). ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНА ОСВІТА ДЛЯСУСПІЛЬСТВА 5.0

Е.Т. Соколова – КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР (Україна, м. Дніпро). ПРОФЕСІЙНАСАМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ»

Популярні дописи з цього блогу

ЗВІТ про роботу ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації»

Секції конференції