Проект пропозицій

Проект пропозицій

ПРОЕКТ ПРОПОЗИЦІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

Детальний звіт про роботу конференції буде викладено на блозі: https://konfdidakt2019.blogspot.com

Сучасна природничо-математична освіта знаходиться у нерозривному зв’язку з життям, створюючи умови для вивчення і розвитку технічної культури і технологій високого рівня. Вона сприяє зростанню соціокультурного потенціалу, збереженню і зміцненню економічної могутності і незалежності України та потребує подальшої підтримки і розвитку на рівні державної освітньої політики.
Педагогічній громадськості й усім, хто небайдужий до долі сучасної природничо-математичної освіти необхідно звернути належну увагу на виявлення, визначення і врахування комплексу умов для успішності особи у єдиному освітньому просторі, глобальному інформаційному суспільстві. Як ніколи стає потрібною і необхідною координація і концентрація зусиль в організації відповідних науково-педагогічних досліджень і організаційних рішень.  
Системними і «предметними» класифікаційними і аналітичними об’ємними просторовими характеристиками освіти повинні стати уявлення про:
 1) освіту як цінності особистості;
2) освіти як системи; 
3) освіти як процесу;
4) освіти як особистісного результату.
Єдність розвитку освіти у першу чергу забезпечується єдністю цих просторових складових.

Освітні системи навчальних закладів повинні проектуватися і функціонувати у динамічному і мобільному освітньому просторі, й одночасно бути цілісною і самобутньою складовою частиною регіонального, загальнодержавного національного, європейського та глобального освітнього простору. Необхідна розробка системи дієвих заходів з підтримки функціонування і розвитку єдиного освітнього простору, а також забезпечення можливості рівного доступу і реалізації особистості у ньому.
Радикальне оновлення методологічних основ загальних і часткових дидактик відбувається з урахуванням положень нової філософії освіти, переосмислення сутності і структури дидактичного процесу в контексті його орієнтації на особистість, розробки нових ефективних методів дидактичних і методичних досліджень.
Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності вчителя є один із викликів сучасного суспільства. Тому доцільно розробити та запровадити серію науково-методичних семінарів з проблеми формування інформаційно-аналітичної компетентності вчителя засобами ІКТ та застосуванням технології розвитку критичного мислення в міжатестаційний період.
З метою підвищення якості природничо-математичної освіти та розвитку вміння учнів розв’язувати завдання винахідницького характеру пропонуємо започаткувати на регіональному рівні проведення літніх (зимових) шкіл для учнів і вчителів з залученням до роботи викладачів вищих навчальних закладів у якості тренерів.
Позашкільні навчальні заклади мають суттєвий потенціал і вагомий досвід у вирішенні проблем підвищення якості природничо-математичної освіти та формуванні компетентностей і світогляду дітей та молоді, підготовки їх до свідомого вибору майбутньої професії, створення умов для набуття позитивного соціального досвіду та творчої самореалізації, саме тому необхідна постійна взаємодія закладів шкільної та позашкільної освіти з метою розкриття потенціалу учнів.
Створення національної системи моніторингу якості природничо-математичної освіти на основі ДПА у форматі ЗНО. Підвищення культури проведення освітніх вимірювань і використання результатів стандартизованих тестувань на базі ОІППО.

Популярні дописи з цього блогу

ЗВІТ про роботу ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації»

Секції конференції